Menu dodatkowe
Informacje

Informacje o zasadach logowania do szkół ponadgimnazjalnych znajdziesz tutaj
Informacje o zasadach przyjmowania dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Skrzyszów znajdziesz tutaj. Do pobrania również wniosek.

„Radni” zostali wybrani

29 września 2015 r. w gimnazjach całej gminy odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów. W głosowaniu wzięli udział wszyscy uczniowie gimnazjów i szóstoklasiści. Młodzież wybrała swoich przedstawicieli, którzy już wkrótce spotkają się na inauguracyjnej sesji. Naszą szkołę będą reprezentowali:
Aleksandra Kamień
Katarzyna Kara
Beata Michoń
Karolina Sztorc.
Dziewczęta zasiądą w gronie 17 uczniów, których kadencja potrwa dwa lata. Gratulujemy młodym „radnym” i życzymy owocnej pracy.

Zapraszamy do galerii

Śladami bł. Karoliny Kózkówny

28 września uczniowie gimnazjum pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego: p. Teresy Cup, p. Kingi Soprych, p. Rajmunda Kapustki i ks. katechety Romana Górowskiego wybrali się do Zabawy, by podążać szlakiem bł. Karoliny Kózkówny, męczennicy ziemi tarnowskiej.

Najpierw wspólnie przeszli drogą krzyżową prowadzącą przez nieco podmokłą łąkę oraz mroczny las a wyznaczoną śladami męczeństwa Błogosławionej. Wzruszające słowa rozważań przy poszczególnych stacjach skłaniały do przemyśleń dotyczących sensu życia oraz wyboru właściwej drogi.

Kolejno młodzież odwiedziła dom Kózkówny, w którym mieści się muzeum. Dwie izby: jedna dla zwierząt i druga- mieszkalna są niezwykle skromne. Duże wrażenie robi widok klęczącej przy łóżku, młodej, modlącej się dziewczyny. To figurka Karoliny, wyglądająca jak żywa.

Wyjazd ten był dla młodych ludzi prawdziwym duchowym przeżyciem i skłonił do rozważań nad tym, co naprawdę w życiu ważne.

Przy grobach naszych narodowych bohaterów w Warszawie

19 i 20 września, na tydzień przed 75. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego, członkowie Szkolnego Klubu Historycznego im. AK wzięli udział w wycieczce do Warszawy pod opieką p. dyrektor R. Kiwior oraz nauczycieli, również członków tego klubu: p. A. Przyszlak - Kubicz, p. K. Soprych oraz p. E. Sumary. Wyjazd ten był szczególną lekcją historii i patriotyzmu.

Wycieczka rozpoczęła się od oddania hołdu Alkowi, Rudemu i Zośce, bohaterom słynnej akcji pod Arsenałem, znanym z lektury A. Kamińskiego pt. Kamienie na szaniec, których groby znajdują się na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Uczniowie znali lekturę, ale dopiero widok ogromnej ilości grobów młodych ludzi, często w ich wieku, którzy oddali swoje życie za ojczyznę w czasie wojny i w czasie powojennego reżimu komunistycznego, uświadomił im, czym było ich poświęcenie i idea, jakiej wiernie służyli.

Na tym cmentarzu odwiedzili także groby innych wielkich postaci, m.in.: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zofii Nałkowskiej, Juliana Tuwima, Aleksandra Kamińskiego. Uczniowie zapalili też znicze przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej z 2010 roku.

Kolejno uczestnicy wycieczki udali się do Muzeum „Pawiak”, które było świadkiem masowych zbrodni, wstrząsających okupowaną w czasie wojny Warszawą. Oprócz zrekonstruowanych cel więziennych z okresu II wojny światowej, korytarza więziennego, celi śmierci zwiedzający mieli okazję spotkać się i wysłuchać wspomnień świadka historii, więźnia Pawiaka i Oświęcimia.

Jednym z głównych punktów programu wycieczki było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzięki oddziałującej obrazem, światłem i dźwiękiem ekspozycji muzealnej młodzież poznała i lepiej rozumiała powstańczą rzeczywistość. Niezapomnianym przeżyciem było przejście ciemnymi, wąskimi kanałami w zupełnej ciszy tak, jak to robili mieszkańcy okupowanej stolicy. Niezwykle sugestywna wizualizacja wydarzeń z okresu wojny, oglądana z wnętrza prawdziwego samolotu, unaoczniła im, jak bardzo Warszawa była zniszczona w czasie wojny.

Uczniowie zwiedzili także Muzeum ks. J. Popiełuszki. Trudno im było zrozumieć, że tyle lat po wojnie też ginęli ludzie, mordowani w tak okrutny sposób i to tylko za to, iż upominali się o wolność i godność innych.

Miłym akcentem wycieczki było zwiedzanie przepięknych o tej porze roku Łazienek, gdzie bogactwo roślin i znajdującego się tam kolorowego ptactwa prawdziwie zachwyciło.

Wielu uczniów po raz pierwszy zobaczyło Zamek Królewski, Syrenkę oraz Grób Nieznanego Żołnierza, znany z transmisji wszystkich ważniejszych, patriotycznych uroczystości. Z radością odnaleźli na ścianie tego obiektu, wśród nazw miejsc bitew, Łowczówek, gdzie co roku uczestniczą w uroczystościach niepodległościowych.

Wyjazd do stolicy, dla wielu młodych ludzi pierwszy w życiu, był okazją zobaczenia ciekawych i przepełnionych pamięcią historyczną miejsc. Wierzymy, że pozwolił on nie tylko pogłębić wiedzę, ale także nauczy szacunku dla bohaterów narodowych i ważnych wydarzeń historycznych. Chcemy uczyć poszanowania historii naszego kraju, kształtować wśród młodzieży postawy patriotyczne i chronić przed zapomnieniem ważne miejsca i ludzi, gdyż pomni słów jednego z największych Polaków- J. Piłsudskiego wiemy, że: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Apel z okazji rocznicy napaści rosyjskiej na Polskę

17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski. Rocznicę tej agresji na nasz kraj uczniowie szkoły uczcili podczas apelu przygotowanego przez p. Mariusza Maconia.

Dzięki prezentacji multimedialnej społeczność szkolna mogła przenieść do 1939 r. i prześledzić losy naszej ojczyzny oraz Polaków w czasie II wojny światowej. Nie zabrakło także nawiązań do obchodów Światowego Dnia Sybiraka oraz obrazów zsyłek i wywózki.

P. dyrektor Regina Kiwior podziękowała p. Maconiowi za niezwykle ciekawą i żywą lekcję historii.

Udział w obchodach Dnia Sybiraka

17 września, w dniu 76. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę, członkowie Szkolnego Klubu Historycznego im. AK wraz z opiekunami: p. dyrektor Reginą Kiwior i p. Kingą Soprych, wzięli udział w obchodach Dnia Sybiraka w Tarnowie.

Najpierw uczestniczyli w uroczystości przed Pomnikiem Ofiar Stalinizmu, którą rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego. Sybir to mocne, wyraziste słowo dla każdego Polaka. Dzień Sybiraka pogłębia świadomość patriotyczną narodu- mówił Jan Kita, prezes tarnowskiego oddziału Związku Sybiraków. Po oficjalnych wystąpieniach odczytano Apel Pamięci a następnie zebrani złożyli wieńce i wiązanki. Ceremonię przed pomnikiem zakończyło wspólne odśpiewanie Marszu Sybiraków i Roty.

Kolejno wszyscy udali się do Kościoła Księży Filipinów, gdzie uczestniczyli w Mszy Św. w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie. Następnie w Auli Wyższego Seminarium Duchownego obejrzeli wzruszające widowisko poetyckie pt. Za Ural hen precz!, pokazujące drogę na nieludzką ziemię w nieludzkich warunkach.

Dla członków klubu obchody te miały szczególny wymiar, gdyż mogli oddać hołd pomordowanym oraz spotkać się ze świadkami tej przerażającej i trudnej historii naszego narodu.

Zapraszamy do galerii

Uczciliśmy pamięć patronki

11 września, w przeddzień rocznicy tragicznej śmierci patronki, Heleny Marusarzówny, społeczność naszej szkoły obchodziła jedno z ważniejszych dla nas świąt w roku- Święto Szkoły.

Obchody zainaugurowała Msza Św. za duszę H. Marusarzówny oraz innych ofiar II wojny światowej odprawiona w kościele parafialnym, podczas której ks. Roman Górowski przypomniał o wartości patriotyzmu i honoru w życiu każdego człowieka.

Kolejna część uroczystości miała miejsce przy Pomniku Pomordowanych w Pogórskiej Woli. Tu obecni byli licznie przybyli goście, tj.: Wójt Gminy Skrzyszów p. Marcin Kiwior, p. płk Jerzy Pertkiewicz, ks. dziekan Jerzy Borczewski, przewodniczący Rady Gminy p. Czesław Boruch, radni z naszej miejscowości: p. Jan Świątek, p. Marcin Tryba, p. Andrzej Wzorek, podkom. Robert Kozak z KMP w Tarnowie, dyrektorzy placówek oświatowych z całej gminy, przedstawiciele Rady Rodziców, zaprzyjaźnione szkoły noszące imię H. Marusarzówny z Zakopanego oraz Woli Rzędzińskiej, delegacja XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie wraz z p. dyrektor Ewą Witecką oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły należący do Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. W tym roku również swoją obecnością zaszczycił nas 6 Batalion Powietrznodesantowy z Gliwic i przedstawiciel wojsk lądowych z Krakowa p. ppor. Anna Kaczmarczyk. Obecni byli także mieszkańcy nie tylko naszej miejscowości, ale również sąsiednich wsi.

Po przywitaniu przybyłych gości przez p. dyrektor Reginę Kiwior odbył się apel poległych poprowadzony przez dowódcę 6 Batalionu Powietrznodesantowego. Następnie żołnierze oddali trzykrotną salwę honorową, której dźwięk poniósł silnie wiejący wiatr na wszystkie strony świata. Po modlitwie w intencji rozstrzelanych w pobliskim lasku, odprawionej przez ks. dziekana, przy dźwiękach werbli, delegacje złożyły kwiaty i oddały hołd ofiarom zbrodni.

Ważnym elementem było przyjęcie kilkunastu uczniów oraz trojga nauczycieli do Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, którego dokonał prawdziwy Bohater i Przyjaciel naszej szkoły, płk Jerzy Pertkiewicz.

Trzecia część obchodów Święta Szkoły miała miejsce w sali gimnastycznej, gdzie zebrani goście mogli obejrzeć spektakl osnuty na kanwie wydarzeń z życia Heleny, pięknej góralki, żarliwej patriotki i mistrzyni sportów narciarskich, w wykonaniu uczniów gimnazjum pod kierunkiem p. Agnieszki Przyszlak- Kubicz. Niezwykle bogata dekoracja, której autorką była p. Ewa Sumara, pozwoliła przenieść się do zakopiańskiej, góralskiej chatki Marusarzów a chór szkolny, pod kierunkiem p. Anety Mikuś, uświetnił występy młodych aktorów.

Po spektaklu regionalne piosenki i przyśpiewki zaśpiewali uczniowie z Zakopanego.

P. dyrektor Regina Kiwior oraz p. Wójt Marcin Kiwior wręczyli przybyłym do nas gościom pamiątkowe puchary i wyrazili wdzięczność za ich obecność w tak ważnym dla naszej szkoły dniu.

Na zakończenie p. dyrektor podziękowała wszystkim, którzy pomogli przy zorganizowaniu tej uroczystości, tj. p. Wójtowi, księżom, p. Danucie Kilian, p. Teresie Cup, p. Kindze Soprych, absolwentom: Magdalenie Kiwior i Kamilowi Koziołowi, pracownikom administracji i obsługi oraz sponsorom.

Wszyscy uczniowie oraz mieszkańcy mogli także obejrzeć pokaz sprzętu wojskowego zaprezentowanego na obiektach sportowych przy szkole przez 6 Brygadę Powietrznodesantową z Krakowa. Możliwość zobaczenia, dotknięcia czy założenia spadochronu stanowiła wielką atrakcję a obecni na pokazie żołnierze cierpliwie udzielali odpowiedzi na niezliczoną ilość pytań.

Tegoroczne Święto Szkoły na pewno na długo zapadnie w serach i pamięci wszystkich uczestników, gdyż była to niezwykła, wzruszająca lekcja historii i patriotyzmu. Mamy nadzieję, iż w ten sposób oddaliśmy cześć naszej patronce, tej jak pięknej, tak i odważnej bohaterce- nie tylko śnieżnych tras.

Relacja z obchodów Święta Szkoły na stronie Telewizji Tarnowskiej:kliknij tutaj

Relacja filmowa pana Rajmunda Kapustki: kliknij tutaj

Zapraszamy również do obejrzenia fotorelacji pana Zygmunta Pertkiewicza: kliknij tutaj

Zaproszenie

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej im. H. Marusarzówny i Gimnazjum w Pogórskiej Woli mają zaszczyt zaprosić na obchody Święta Szkoły, które odbędą się 11 września 2015 r.

Informacja o dojazdach

Godziny odjazdu szkolnego busa dnia 11.09.2015r.
I bus godz. 7.45
II bus godz. 8.15
Powrót:
I Bus godz. 12.15
II Bus godz. 12.45

Zostań radnym MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY

Zapraszamy chętnych uczniów naszego gimnazjum, jak również naszych absolwentów, którzy rozpoczęli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny

1 września społeczność naszej szkoły uroczyście zainaugurowała nowy rok szkolny. Najpierw gimnazjaliści uczestniczyli w krótkim apelu, po którym spotkali się ze swoimi wychowawcami. Następnie wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum udali się na Mszę Św. do kościoła parafialnego, gdzie ks. proboszcz, Jerzy Borczewski, przypomniał o wartości nauki i zachęcał do pomnażania talentów.

Kolejno w sali gimnastycznej szkoły miała miejsce część artystyczna przygotowana przez uczniów klas III gimnazjum pod kierunkiem wychowawczyń: p. Grażyny Grzegorzak i p. Ewy Sumary. P. dyrektor, Regina Kiwior, przywitała wszystkich zebranych, szczególnie serdecznie zwracając się do pierwszoklasistów. Przedstawiła nowych nauczycieli i wychowawców poszczególnych klas oraz życzyła uczniom sukcesów w nowym roku szkolnym.

Wszyscy w znakomitych humorach rozpoczęli rok szkolny 2015/2016.

Nasz wychowanek, Bartosz Kapustka, w kadrze narodowej

Wychowanek klubu MKS Tarnovia, osiemnastoletni piłkarz, Bartosz Kapustka został powołany przez trenera Adama Nawałkę, do kadry narodowej, na spotkania eliminacyjne Euro 2016 z Niemcami i Gibraltarem. Czytaj więcej

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Warto przeczytać artykuł

Informacja o dowozach

1 września I BUS (Żurawieniec i Wielkie Pole II) rozpocznie kurs o godz. 7.45, a II BUS (Wielkie Pole I od "starej pętli" + Pogórz +Parking) o godz. 8.15. Kurs powrotny: I BUS godz. 11.00, II BUS o godz. 11.30.

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

Dyrektor Szkoły zaprasza na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2015/2016.

Przebieg uroczystości:
- 8.15- spotkanie uczniów gimnazjum,
- 8.45- zbiórka uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przed budynkiem szkoły,
- 9.00- Msza Św. w kościele parafialnym,
- 10.00- spotkanie uczniów szkoły podstawowej w sali gimnastycznej i uroczysta akademia.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci oddziału „O” odbędzie się o godz. 12.00 w holu na I piętrze w budynku szkoły.

Archiwum 2014/15

Archiwum 2013/2014

Archiwum 2012/2013

Archiwum 2011/2012

Przed sprawdzianem

Termin: 05.04.2016

Więcej informacji

Przed egzaminem

Terminy:

Część humanistyczna: 18.04.2016

Część matematyczno-przyrodnicza: 19.04.2016

Język obcy nowożytny: 20.04.2016

Więcej informacji

Kontakt

ZSPiG w Pogórskiej Woli

Pogórska Wola 88C

33-152 Pogórska Wola

Biuletyn

GIMPRESS

Copyright by www.nazwastronyy.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Grafika: d4u.pl - profesjonalne szablony