Menu dodatkowe
Informacje
UWAGA!ZEBRANIE! Dnia 18 września 2014 r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas naszej szkoły! Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępna jest tutajWniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach: 25.08 - 03.09.
UWAGA! Rodzice dzieci oddziału "0", którzy z ważnych powodów chcą przepisać w drugim semestrze dzieci z grupy A do grupy B, a nie dopełnili jeszcze związanych z tym formalności, proszeni są o zgłoszenie się do środy (19.02) w sekretariacie szkoły.

Święto Szkoły

12 września, jak co roku, obchodziliśmy ważną uroczystość- Święto Szkoły. Obchody rozpoczęła Msza św. za duszę Heleny Marusarzówny odprawiona w kościele parafialnym. Wszyscy zaproszeni goście oraz uczniowie zebrali się kolejno przy pomniku pomordowanych, upamiętniającym śmierć patronki i innych kobiet rozstrzelanych w czasie II wojny światowej. Pani dyrektor, mgr Regina Kiwior, serdecznie powitała zebranych, tj. Wójta Gminy Skrzyszów, p. mgr. inż. Marcina Kiwiora, przewodniczącego Rady Gminy, p. mgr. Bartłomieja Mąciora, radnych naszej miejscowości, p. Izydora Kozioła i p. Jana Świątka, dyrektorów placówek oświatowych gminy Skrzyszów, delegacje zaprzyjaźnionych szkół noszących imię H. Marusarzówny z Zębu, Zakopanego i Woli Rzędzińskiej, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjów naszej gminy wraz z opiekunami, przedstawicieli Rady Rodziców oraz szczególnego gościa, p. pułkownika Jerzego Pertkiewicza- partyzanta Batalionu „Barbara” 16. Pułku Piechoty Armii Krajowej, Kawalera Orderu Virtuti Militari.

Po krótkim przedstawieniu ostatnich chwil życia patronki szkoły p. dyrektor oddała głos p. pułkownikowi, który wręczył legitymacje Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej czterdziestu uczniom. Dla młodych ludzi był to niezwykle wzruszający moment, gdyż zostali w sposób wyjątkowy przyjęci w szeregi klubu. Każdy usłyszał od p. Pertkiewicza kilka słów-wskazówek, jak we współczesnym świecie kierować się ideą: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Kolejno miała miejsce modlitwa za zmarłych poprowadzona przez ks. Romana Górowskiego, po której przedstawiciele samorządowców i szkół złożyli kwiaty przy pomniku. Niezwykle wzruszająca była obecność córki i wnuczki Marii Sermak, rozstrzelanej wraz z Heleną w tym miejscu.

Następnie odbył się VI Bieg Memoriałowy im. Heleny Marusarzówny, który przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego: mgr Teresa Cup, mgr Kinga Soprych i mgr Rajmund Kapustka.

Po pełnym emocji biegu wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się w hali gimnastycznej, gdzie obejrzeli program artystyczny poświęcony naszej patronce, przygotowany pod kierunkiem p. mgr Agnieszki Przyszlak- Kubicz i p. mgr Ewy Sumary. Chór szkolny pod opieką p. mgr Anety Mikuś oraz soliści- absolwenci gimnazjum: Magdalena Kiwior i Paweł Nowak uświetnili występy aktorów swym śpiewem.

W ostatniej części uroczystości nastąpiło podsumowanie Gminnego Konkursu Moja gmina wczoraj i dziś organizowanego we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek pod patronatem Wójta Gminy Skrzyszów. Uczniowie szkół zmagali się w trzech kategoriach: klasy I-III szkoły podstawowej- praca plastyczna wykonana w dowolnej technice, klasy IV-VI- fotografia urokliwego miejsca naszej gminy, klasy I-III gimnazjum- prezentacja multimedialna. Zwycięzcami konkursu zostali:
• prace plastyczne:
I miejsce- Gabriela Kisielewska i Patryk Lisowski- SP w Pogórskiej Woli,
II miejsce- Patrycja Nowak- SP nr 1 w Skrzyszowie,
III miejsce- Daniel Chaim- SP w Łękawicy,
Wyróżnienia: Milena Gębala- SP w Ładnej, Natalia Kozioł- SP w Pogórskiej Woli, Wiktoria Kusek- SP w Szynwałdzie,
• fotografie:
I miejsce- Natalia Zegar- SP w Szynwałdzie,
II miejsce- Mateusz Nalepka- SP w Szynwałdzie,
III miejsce- Tomasz Iwan- SP w Szynwałdzie,
Wyróżnienie: Katarzyna Handzel- SP w Ładnej,
• prezentacje multimedialne:
I miejsce- Agnieszka Partyka- gimnazjum w Pogórskiej Woli,
II miejsce- Katarzyna Sitko- gimnazjum w Pogórskiej Woli,
III miejsce- Marta Słota- gimnazjum w Pogórskiej Woli,
Wyróżnienie: Michał Kopacz- gimnazjum w Pogórskiej Woli.

Święto patronki szkoły dla całej naszej społeczności było ogromnym przeżyciem.

Informacja o dowozach

1 września bus z Żurawieńca rozpoczyna kurs o 7.10, a z Pogorzy o 7.30. Kurs powrotny o 12.45. Więcej informacji o dowozie i godzinach odjazdu w roku szkolnym 2014/15 można znaleźć tutaj

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 r. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum rozpoczęli nowy rok szkolny uroczystą akademią. Po odśpiewaniu hymnu państwowego zebrani obejrzeli program artystyczny poświęcony 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, przygotowany pod opieką p. mgr Agnieszki Korus oraz p. mgr Anety Mikuś.

Następnie pani dyrektor, mgr Regina Kiwior, powitała wszystkich uczniów wracających do szkoły po wakacyjnej przerwie, szczególnie serdecznie zwracając się do pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę w gimnazjum. Kolejno przedstawiła nauczycieli i wychowawców poszczególnych klas oraz życzyła wszystkim uczniom sukcesów w nowym roku szkolnym.

Po krótkim spotkaniu z wychowawcami społeczność szkolna udała się do kościoła parafialnego na Mszę św., którą w intencji uczniów i nauczycieli odprawił ks. katecheta, Roman Górowski.

O godz. 10.00 uroczyście zainaugurowali nowy rok szkolny uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Obecny na spotkaniu p. wójt gminy Skrzyszów, mgr inż. Marcin Kiwior, podkreślił, że edukacja jest priorytetem działań naszej gminy i zachęcał młodych ludzi, by każdego dnia z zapałem czerpali ze skarbnicy wiedzy oraz nabywali nowych umiejętności.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

• Klasy I-III gimnazjum oraz klasy 4-6 szkoły podstawowej o godz. 8.00
• Klasy 1-3 szkoły podstawowej o godz. 10.00
• Dla oddziału „O” o godz. 12.00
Msza święta o godz. 9.00

Około godz. 11.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców klas 1 szkoły podstawowej.

Informacja dotycząca świetlicy

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępna jest tutajWniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach: 25.08 - 03.09.

Informacja odnośnie zakupu podręczników

Przypominamy rodzicom uczniów klas I, aby nie dokonywali zakupu żadnych podręczników i ćwiczeń.

Archiwum 2013/2014

Archiwum 2012/2013

Archiwum 2011/2012

Przed sprawdzianem

Termin: 01.04.2015

Więcej informacji

Przed egzaminem

Terminy:

Część humanistyczna: 21.04.2015

Część matematyczno-przyrodnicza: 22.04.2014

Język obcy nowożytny: 23.04.2014

Więcej informacji

Copyright by www.nazwastronyy.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Grafika: d4u.pl - profesjonalne szablony