Menu dodatkowe
Informacje
UWAGA!ZEBRANIE! Dnia 18 września 2014 r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas naszej szkoły! Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępna jest tutajWniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach: 25.08 - 03.09.
UWAGA! Rodzice dzieci oddziału "0", którzy z ważnych powodów chcą przepisać w drugim semestrze dzieci z grupy A do grupy B, a nie dopełnili jeszcze związanych z tym formalności, proszeni są o zgłoszenie się do środy (19.02) w sekretariacie szkoły.

Odblaskowa gmina

Małopolskie gminy podejmujące działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostały nagrodzone. W środę w tarnowskim Centrum Sztuki Mościce, podczas uroczystej gali, laureaci I Edycji Małopolskiego Konkursu „ODBLASKOWA GMINA” odebrali nagrody z rąk Zastępcy Komendant Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł.insp. Pawła Dzierżaka i Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli. Wśród wyróżnionych znalazły się gminy powiatu tarnowskiego Skrzyszów i Zakliczyn.

Celem zorganizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a adresowanego do gmin Małopolski konkursu, było zwiększenie aktywności lokalnych władz samorządowych w zakresie dbania o bezpieczeństwo w ruchu drogowym swoich mieszkańców.

Konkurs stał się też znakomitą formą poinformowania Małopolan o wejściu w życie 31 sierpnia nowego przepisu, obligującego poruszających się po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym pieszych, do posiadania elementów odblaskowych.

Nagrody w gminnym konkursie literacko-plastycznym

23 października w trakcie obchodów Święta Patrona Zespołu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie miało miejsce podsumowanie gminnego konkursu literacko-plastycznego „Patrzę na fotografie i wspominam – album poświęcony sylwetce św. Jana Pawła II”. W tym konkursie licznie wzięli udział uczniowie naszej szkoły, wykonując niezwykle oryginalne albumy opatrzone pełnymi refleksji przemyśleniami inspirowanymi nauką Wielkiego Polaka.

Cieszymy się, iż w kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Gabriela Bednarska z klasy II B a wyróżnienie Katarzyna Sitko z klasy II B, których opiekunami były panie: Aneta Mikuś i Agnieszka Przyszlak- Kubicz. Również jury wyróżniło uczennicę klasy I C szkoły podstawowej- Julię Słowik, którą do konkursu przygotowała p. Agnieszka Rzepka- Barnaś.

Gratulujemy uczennicom sukcesu!

Patriotyczna zaduma na cmentarzu w Dąbrach

19 października przedstawiciele Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej wraz z p. dyrektor, mgr Reginą Kiwior, uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę Akcji Burza oraz walki Oddziału Regina II Batalionu „Barbara” 16. Pułku Armii Krajowej w Dąbrach. W patriotycznej atmosferze zebrani wzięli udział w polowej Mszy św. w intencji poległych partyzantów a następnie w ceremonii przy pomniku na cmentarzu.

Przyjaciel naszej szkoły, żołnierz Batalionu „Barbara” 16. Pułku Armii Krajowej, uczestnik walk na Dąbrach, p. płk. Jerzy Pertkiewicz mówił: Ta pamięć jest żywa tutaj, w Dąbrach, gdzie pochylamy się nad partyzanckimi mogiłami i prosimy młode pokolenie, aby nie zaniedbywało tej pamięci w przyszłości. Pełne refleksji słowa tego uczestnika i świadka historii skłoniły do rozważań na temat pamięci o partyzantach i zbrojnych czynach AK.

Naszą obecnością w tym miejscu, wspólną modlitwą oraz złożeniem kwiatów przy pomniku oddaliśmy cześć poległym i zapewniliśmy o naszej pamięci o bohaterach oraz ich czynach.

Dziękujemy Wam za wszystko!

Przypadający 14 października Dzień Edukacji Narodowej społeczność naszej szkoły obchodziła dwa dni później. Wszyscy pracownicy i uczniowie zebrali się wspólnie, by uczcić ten ważny dla każdego nauczyciela i ucznia dzień. Na uroczystość przybyli także zaproszeni goście, tj. p. Wójt Gminy Skrzyszów, mgr inż. Marcin Kiwior, przewodniczący Rady Gminy, p. mgr Bartłomiej Mącior, radni z naszej miejscowości: p. Izydor Kozioł, p. Jan Świątek i p. Marcin Tryba oraz przedstawiciele Rady Rodziców: p. Dorota Bugajska i p. Marzena Korus.

Najpierw zabrała głos p. dyrektor, która podkreśliła ważna misję, jaką przez wieki pełnili nauczyciele i podziękowała pracownikom za efektywną, pełną poświęceń pracę oraz wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły nauczycielom: p. Teresie Cup, p. Danucie Kilian, p.TeresieKocoł, p. Reginie Krupie, p. Marii Kwaśniak, p. Bernadecie Kucie, p. Marcie Smoter, p. Ewie Sumarze, p. Rajmundowi Kapustce oraz pracownikom administracji i obsługi: p. Ewelinie Tenerowicz, p. Teresie Banuch i p. Markowi Chrostkowi. Kolejno przekazała także wyróżnienia nauczycielom: p. Agnieszce Chomicz- Trybie, p. Annie Dereń, p. Agnieszce Korus, p. Annie Kwapniewskiej, p. Annie Paździoch, p. Monice Pyrdzie i p. Kindze Soprych.

Po wystąpieniu p. dyrektor słowa do zebranych skierował gospodarz naszej gminy, p. Marcin Kiwior, który złożył życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim osobom związanym z edukacją, w tym rodzicom, będącym pierwszymi nauczycielami swoich pociech. Kolejno wręczył Nagrody Wójta Gminy Skrzyszów nauczycielom szczególnie wyróżniającym się w minionym roku szkolnym: p. Reginie Kiwior, p. Anecie Mikuś oraz p. Agnieszce Przyszlak- Kubicz.

Po części oficjalnej uczniowie złożyli życzenia swym nauczycielom, dziękując za trud wychowania i nauki oraz w sposób humorystyczny przedstawili życie szkolne. Część artystyczną przygotowała p. Anna Dereń i p. Urszula Zydroń, dekorację wykonała p. Maria Kwaśniak a oprawę muzyczną wraz z chórem szkolnym opracowała p. Aneta Mikuś.

Na zakończenie w imieniu rodziców głos zabrała p. Dorota Bugajska, która złożyła wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze, z serca płynące życzenia.

Udział w uroczystości odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej Poległych Żołnierzy AK

12 października 2014 r. przedstawiciele Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej wraz z p. dyrektor, mgr Reginą Kiwior oraz p. mgr Kingą Soprych wzięli udział w uroczystości poświęcenia i odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej Poległych Synów Ziemi Ryglickiej - Żołnierzy Kompanii Regina 16. Pułku Armii Krajowej w Ryglicach. Tablicę upamiętniającą swych towarzyszy broni ufundował Przyjaciel naszej szkoły, p. płk. Jerzy Pertkiewicz.

Najpierw wszyscy uczestniczyli w uroczystej Mszy św. odprawionej za dusze poległych, po której miało miejsce poświecenie i odsłonięcie tablicy a następnie przeszli na Rynek, by tam obserwować musztrę paradną w wykonaniu uczniów XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie.

Spotkanie z p. Marią Żychowską

8 października w naszej szkole gościła p. Maria Żychowska, harcerka, historyk, archiwistka, wieloletni kierownik oddziału Archiwum Państwowego w Tarnowie oraz autorka kilku książek poświęconych lokalnym dziejom harcerstwa. W czasie spotkania z młodzieżą gimnazjum nasz Gość przedstawił losy Polski od I Rzeczpospolitej aż do czasów współczesnych. Ogromna wiedza oraz łatwość przekazywania wiadomości sprawiła, iż uczniowie słuchali p. Żychowskiej z wielkim zainteresowaniem. Wspomniała Ona także o swej książce pt. Represje komunistyczne w Tarnowskiem 1945–1956 będącej efektem mozolnego trudu przebadania obszernej dokumentacji pozostawionej po tarnowskiej bezpiece.

Dzięki pasji i zaangażowaniu, z jakim p. Żychowska przedstawiała niełatwe często zagadnienia, wszystko stało się zrozumiałe i przejrzyste. Na pewno takie spotkania przyczyniają się do kształtowania właściwych postaw patriotycznych i skłaniają do refleksji nad własną rolą w budowaniu silnej, autonomicznej Polski XXI wieku.

Lekcja historii z płk. Jerzym Pertkiewiczem

29 września 2014 r. członkowie Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej wraz z opiekunami: p. dyrektor, Reginą Kiwior, p. Ewą Sumarą i p. Agnieszką Przyszlak-Kubicz odbyli wycieczkę na Jamną. Już po raz kolejny przewodnikiem po tym miejscu, wokół którego rozegrał się bój Batalionu Barbara 16. Pułku Armii Krajowej, był człowiek wyjątkowy, przyjaciel naszej szkoły, p. płk. Jerzy Pertkiewicz. Z wielkim zainteresowaniem młodzież słuchała wspomnień uczestnika tych wydarzeń, świadka historii. Wszyscy też przeszli drogą krzyżową wiodącą przez las, podczas której rozważali trudne losy naszej ojczyzny i modlili się w intencji poległych. Nie zabrakło także wzruszających, osobistych wspomnień p. Pertkiewicza.

Wycieczka zakończyła się wspólnym grillem. Wspaniała tego dnia pogoda pozwalała delektować się cudownymi, jesiennymi krajobrazami rozciągającymi się u stóp jamneńskiego wzgórza.

Ta niepowtarzalna lekcja historii na zawsze pozostanie w naszej pamięci a postawa patriotyczna p. Pułkownika i Jego wielkie umiłowanie naszego kraju wielu młodych ludzi z pewnością zachęci do poszerzania wiedzy o Polsce. Panie Pułkowniku, DZIĘKUJEMY!

PECTUS zagra w Pogórskiej Woli!

Serdecznie zapraszamy na sportowe rozgrywki! O szczegółach możesz przeczytać tutaj

Udział w obchodach boju na Jamnej

21 września, na jamieńskim wzgórzu, członkowie Szkolnego Klubu im. Armii Krajowej wraz z p. Jolanta Zawadzką wzięli udział w uroczystych obchodach 70. rocznicy boju Batalionu Barbara 16.Pułku Armii Krajowej. Najpierw obecni na uroczystości złożyli kwiaty przy pomniku a następnie uczestniczyli we Mszy św. w Dolinie Męczeństwa w intencji poległych i zamordowanych mieszkańców Jamnej. Po wspólnej modlitwie miało miejsce tzw. spotkanie pokoleń, podczas którego można było posilić się żołnierską grochówką i wziąć udział w festynie zorganizowanym przez Ojców Dominikanów.

Licznie zgromadzona, mimo padającego deszczu, młodzież daje świadectwo tego, iż pamięć o partyzanckim boju pod Jamną jest wiecznie żywa.

Udział w obchodach Dnia Sybiraka

17 września, w 75. rocznicę agresji ZSRR na Polskę, członkowie Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej wraz z p. dyrektor, mgr Reginą Kiwior, uczestniczyli w tarnowskich obchodach Dnia Sybiraka.

Uroczystość rozpoczęła się w auli PWSZ, gdzie miało miejsce spotkanie pokoleń, podczas którego obchodzono jubileusz 25-lecia Związku Sybiraków - Oddział Tarnów. Następnie w Kościele Księży Filipinów miała miejsce Msza św. w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie. Kolejno wszyscy zebrani przemaszerowali w pochodzie ulicami miasta przed Pomnik Ofiar Stalinizmu, gdzie odbyła się główna ceremonia Dnia Sybiraka, tj. apel pamięci, salwa honorowa, złożenie wiązanek przy pomniku oraz wspólne odśpiewanie Roty i Hymnu Sybiraków.

Święto Szkoły

12 września, jak co roku, obchodziliśmy ważną uroczystość- Święto Szkoły. Obchody rozpoczęła Msza św. za duszę Heleny Marusarzówny odprawiona w kościele parafialnym. Wszyscy zaproszeni goście oraz uczniowie zebrali się kolejno przy pomniku pomordowanych, upamiętniającym śmierć patronki i innych kobiet rozstrzelanych w czasie II wojny światowej. Pani dyrektor, mgr Regina Kiwior, serdecznie powitała zebranych, tj. Wójta Gminy Skrzyszów, p. mgr. inż. Marcina Kiwiora, przewodniczącego Rady Gminy, p. mgr. Bartłomieja Mąciora, radnych naszej miejscowości, p. Izydora Kozioła i p. Jana Świątka, dyrektorów placówek oświatowych gminy Skrzyszów, delegacje zaprzyjaźnionych szkół noszących imię H. Marusarzówny z Zębu, Zakopanego i Woli Rzędzińskiej, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjów naszej gminy wraz z opiekunami, przedstawicieli Rady Rodziców oraz szczególnego gościa, p. pułkownika Jerzego Pertkiewicza- partyzanta Batalionu „Barbara” 16. Pułku Piechoty Armii Krajowej, Kawalera Orderu Virtuti Militari.

Po krótkim przedstawieniu ostatnich chwil życia patronki szkoły p. dyrektor oddała głos p. pułkownikowi, który wręczył legitymacje Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej czterdziestu uczniom. Dla młodych ludzi był to niezwykle wzruszający moment, gdyż zostali w sposób wyjątkowy przyjęci w szeregi klubu. Każdy usłyszał od p. Pertkiewicza kilka słów-wskazówek, jak we współczesnym świecie kierować się ideą: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Kolejno miała miejsce modlitwa za zmarłych poprowadzona przez ks. Romana Górowskiego, po której przedstawiciele samorządowców i szkół złożyli kwiaty przy pomniku. Niezwykle wzruszająca była obecność córki i wnuczki Marii Sermak, rozstrzelanej wraz z Heleną w tym miejscu.

Następnie odbył się VI Bieg Memoriałowy im. Heleny Marusarzówny, który przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego: mgr Teresa Cup, mgr Kinga Soprych i mgr Rajmund Kapustka. Wyniki przedstawiają się następująco:
Szkoła podstawowa - dziewczęta:
Oliwia Jakubowska z Woli Rzędzińskiej - I miejsce,
Kinga Miczek z Szynwałdu - II miejsce,
Beata Michoń z Pogórskiej Woli - III miejsce,
Szkoła podstawowa - chłopcy:
Maciej Budzik z Łękawicy - I miejsce,
Ireneusz Plebanek z Szynwałdu - II miejsce,
Artur Ciochoń z Woli Rzędzińskiej - III miejsce,
Gimnazjum - dziewczęta:
Ewelina Tryba z Szynwałdu - I miejsce,
Patrycja Plichta z Pogórskiej Woli - II miejsce,
Natalia Korzec ze Skrzyszowa i Renata Plebanek z Szynwałdu - III miejsce,
Gimnazjum - chłopcy:
Tomasz Michoń z Pogórskiej Woli - I miejsce,
Jakub Stańczyk z Szynwałdu - II miejsce,
Damian Usarz z Szynwałdu - III miejsce.

Po pełnym emocji biegu wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się w hali gimnastycznej, gdzie obejrzeli program artystyczny poświęcony naszej patronce, przygotowany pod kierunkiem p. mgr Agnieszki Przyszlak- Kubicz i p. mgr Ewy Sumary. Chór szkolny pod opieką p. mgr Anety Mikuś oraz soliści- absolwenci gimnazjum: Magdalena Kiwior i Paweł Nowak uświetnili występy aktorów swym śpiewem.

W ostatniej części uroczystości nastąpiło podsumowanie Gminnego Konkursu Moja gmina wczoraj i dziś organizowanego we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek pod patronatem Wójta Gminy Skrzyszów. Uczniowie szkół zmagali się w trzech kategoriach: klasy I-III szkoły podstawowej- praca plastyczna wykonana w dowolnej technice, klasy IV-VI- fotografia urokliwego miejsca naszej gminy, klasy I-III gimnazjum- prezentacja multimedialna. Zwycięzcami konkursu zostali:
• prace plastyczne:
I miejsce- Gabriela Kisielewska i Patryk Lisowski- SP w Pogórskiej Woli,
II miejsce- Patrycja Nowak- SP nr 1 w Skrzyszowie,
III miejsce- Daniel Chaim- SP w Łękawicy,
Wyróżnienia: Milena Gębala- SP w Ładnej, Natalia Kozioł- SP w Pogórskiej Woli, Wiktoria Kusek- SP w Szynwałdzie,
• fotografie:
I miejsce- Natalia Zegar- SP w Szynwałdzie,
II miejsce- Mateusz Nalepka- SP w Szynwałdzie,
III miejsce- Tomasz Iwan- SP w Szynwałdzie,
Wyróżnienie: Katarzyna Handzel- SP w Ładnej,
• prezentacje multimedialne:
I miejsce- Agnieszka Partyka- gimnazjum w Pogórskiej Woli,
II miejsce- Katarzyna Sitko- gimnazjum w Pogórskiej Woli,
III miejsce- Marta Słota- gimnazjum w Pogórskiej Woli,
Wyróżnienie: Michał Kopacz- gimnazjum w Pogórskiej Woli.

Święto patronki szkoły dla całej naszej społeczności było ogromnym przeżyciem.

Informacja o dowozach

1 września bus z Żurawieńca rozpoczyna kurs o 7.10, a z Pogorzy o 7.30. Kurs powrotny o 12.45. Więcej informacji o dowozie i godzinach odjazdu w roku szkolnym 2014/15 można znaleźć tutaj

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 r. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum rozpoczęli nowy rok szkolny uroczystą akademią. Po odśpiewaniu hymnu państwowego zebrani obejrzeli program artystyczny poświęcony 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, przygotowany pod opieką p. mgr Agnieszki Korus oraz p. mgr Anety Mikuś.

Następnie pani dyrektor, mgr Regina Kiwior, powitała wszystkich uczniów wracających do szkoły po wakacyjnej przerwie, szczególnie serdecznie zwracając się do pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę w gimnazjum. Kolejno przedstawiła nauczycieli i wychowawców poszczególnych klas oraz życzyła wszystkim uczniom sukcesów w nowym roku szkolnym.

Po krótkim spotkaniu z wychowawcami społeczność szkolna udała się do kościoła parafialnego na Mszę św., którą w intencji uczniów i nauczycieli odprawił ks. katecheta, Roman Górowski.

O godz. 10.00 uroczyście zainaugurowali nowy rok szkolny uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Obecny na spotkaniu p. wójt gminy Skrzyszów, mgr inż. Marcin Kiwior, podkreślił, że edukacja jest priorytetem działań naszej gminy i zachęcał młodych ludzi, by każdego dnia z zapałem czerpali ze skarbnicy wiedzy oraz nabywali nowych umiejętności.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

• Klasy I-III gimnazjum oraz klasy 4-6 szkoły podstawowej o godz. 8.00
• Klasy 1-3 szkoły podstawowej o godz. 10.00
• Dla oddziału „O” o godz. 12.00
Msza święta o godz. 9.00

Około godz. 11.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców klas 1 szkoły podstawowej.

Informacja dotycząca świetlicy

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępna jest tutajWniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach: 25.08 - 03.09.

Informacja odnośnie zakupu podręczników

Przypominamy rodzicom uczniów klas I, aby nie dokonywali zakupu żadnych podręczników i ćwiczeń.

Archiwum 2013/2014

Archiwum 2012/2013

Archiwum 2011/2012

Przed sprawdzianem

Termin: 01.04.2015

Więcej informacji

Przed egzaminem

Terminy:

Część humanistyczna: 21.04.2015

Część matematyczno-przyrodnicza: 22.04.2014

Język obcy nowożytny: 23.04.2014

Więcej informacji

Kontakt

ZSPiG w Pogórskiej Woli

Pogórska Wola 88C

33-152 Pogórska Wola

Copyright by www.nazwastronyy.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Grafika: d4u.pl - profesjonalne szablony