Menu dodatkowe
Informacje
UWAGA! Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępna jest tutajWniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach: 25.08 - 03.09.
UWAGA! Rodzice dzieci oddziału "0", którzy z ważnych powodów chcą przepisać w drugim semestrze dzieci z grupy A do grupy B, a nie dopełnili jeszcze związanych z tym formalności, proszeni są o zgłoszenie się do środy (19.02) w sekretariacie szkoły.

Informacja o dowozach

1 września bus z Żurawieńca rozpoczyna kurs o 7.10, a z Pogorzy o 7.30. Kurs powrotny o 12.45.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

• Klasy I-III gimnazjum oraz klasy 4-6 szkoły podstawowej o godz. 8.00
• Klasy 1-3 szkoły podstawowej o godz. 10.00
• Dla oddziału „O” o godz. 12.00
Msza Święta o godz. 9.00

Około godz. 11.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców klas 1 szkoły podstawowej.

Informacja dotycząca świetlicy

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępna jest tutajWniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach: 25.08 - 03.09.

Informacja odnośnie zakupu podręczników

Przypominamy rodzicom uczniów klas I, aby nie dokonywali zakupu żadnych podręczników i ćwiczeń.

Archiwum 2013/2014

Archiwum 2012/2013

Archiwum 2011/2012

Przed sprawdzianem

Termin: 01.04.2015

Więcej informacji

Przed egzaminem

Terminy:

Część humanistyczna: 21.04.2015

Część matematyczno-przyrodnicza: 22.04.2014

Język obcy nowożytny: 23.04.2014

Więcej informacji

Copyright by www.nazwastronyy.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Grafika: d4u.pl - profesjonalne szablony