Menu dodatkowe
Informacje

Informacje o zasadach logowania do szkół ponadgimnazjalnych znajdziesz tutaj
Informacje o zasadach przyjmowania dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Skrzyszów znajdziesz tutaj. Do pobrania również wniosek.

Krystyna Furtak finalistką IV Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego

Z radością informujemy, że Krystyna Furtak z klasy II A gimnazjum została finalistką IV Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego Po polsku o historii. W tej edycji konkursu wzięło udział ponad 2000 uczniów szkół podstawowych, 1700 gimnazjalistów oraz ponad 700 licealistów z województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego i łódzkiego. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano po 60 uczestników każdego etapu edukacyjnego.

Mamy nadzieję, iż 28 października w Krakowie Krysia wywalczy tytuł laureata i trzymamy mocno za nią kciuki.

Gratulujemy Krysi oraz jej opiekunowi naukowemu- p. Agnieszce Przyszlak-Kubicz.

Cyrkowe pokazy

24 października gościliśmy w szkole Cyrk Youth z Ukrainy. Pokazy żonglerki, iluzje, występy akrobatyczne oraz sztuczki clownów wywołały wiele emocji. Uczniowie byli nie tylko widzami, ale próbowali również swych talentów cyrkowych, włączając się czynnie do zabawy. Każdy mógł dotknąć prawdziwego węża i uczestniczyć w sztuczkach. Wszyscy, i ci najmłodsi, i ci najstarsi, dobrze się bawili - był to czas radości i niezapomnianych wrażeń.

Dzień Edukacji Narodowej

13 października społeczność naszej szkoły świętowała uroczyście Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela. Wszyscy nauczyciele i uczniowie oraz zaproszeni goście zebrali się w hali gimnastycznej, by obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej pod kierunkiem p. Urszuli Zydroń.

Pani dyrektor Regina Kiwior przywitała obecnych, tj. p. Sekretarz Gminy Skrzyszów Cecylię Andrusiewicz, ks. dziekana Jerzego Borczewskiego, radnego p. Andrzej Wzorka, przedstawicielkę Rady Rodziców p. Marzenę Korus, pracowników szkoły oraz dzieci i młodzież. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do emerytowanych nauczycieli.

Po części artystycznej, uświetnionej śpiewem chóru prowadzonego przez p. Anetę Mikuś, podczas której wychowankowie podziękowali swym pedagogom za trud, poświęcenie i okazywane serce, dyrektor szkoły wręczyła nagrody nauczycielom: p. A. Cisoń, p. A. Chomicz-Trybie, p. T. Cup, p. A. Kalicie, p. R. Kapustce, p. A. Kwapniewskiej, p. M. Kwaśniak, p. A. Niedbałowskiej, p. A. Przyszlak-Kubicz, p. M. Pyrdzie, p. E. Sumarze, p. M. Szymańskiej oraz pracownikom niepedagogicznym: p. A. Baran, p. B. Okrzesie, p. K. Tomasiewicz, p. G. Wywrot, p. P. Ziębie. Doceniła również pracę następujących nauczycieli, wręczając im wyróżnienia: p. M. Biały, p. T. Kocoł, p. R. Krupy, p. B.Kuty, p.M. Maconia, p. A. Paździoch, p. M. Smoter, p. K. Soprych.

Kolejno głos zabrała p. Sekretarz, która w imieniu Wójta Gminy złożyła wszystkim pedagogom życzenia wielu sukcesów i zadowolenia z pracy oraz wręczyła Nagrody Wójta p.dyrektor Reginie Kiwior i p. vicedyrektor Danucie Kilian. Następnie w imieniu Rady Rodziców życzenia złożyła p. Marzena Korus.

Po części oficjalnej odbyło się okolicznościowe spotkanie w stołówce szkolnej.

Zapraszamy do galerii.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim Naszym Nauczycielom takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom, tym posłusznym i tym niepokornym, zrodziła wiele cennych owoców.

Najmłodsi na festynie bezpieczeństwa

6 października nasi najmłodsi uczniowie z klasy pierwszej oraz przedszkolaki z oddziału zerowego wraz z wychowawczyniami: p. Moniką Biały, p. Alicją Kalitą i p. Karoliną Burzą uczestniczyli w X Festynie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Głównym organizatorem imprezy był Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie przy współpracy Urzędu Gminy Skrzyszów oraz Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie.

Maluchy uczestniczyły w różnych konkurencjach sprawnościowych i konkursach związanych z zasadami ruchu drogowego. Mogły również zobaczyć, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi uczniowie chętnie i z entuzjazmem podchodzili do wykonywania zadań, ucząc się prawidłowych zachowań na drodze poprzez zabawę. Ogromną furorę wśród dzieci zrobiła maskotka- Wawelek, częstująca małych gości słodyczami.

Spontaniczność dzieci oraz niezwykła atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom festynu. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które wręczał wójt Gminy Skrzyszów p. Marcin Kiwior oraz dyrektor MORD w Tarnowie p. Jarosław Sady.

IV Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

4 października uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pisali IV Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii. Nasza placówka znalazła się w gronie prawie 500 małopolskich szkół, które zgłosiły swój udział w tym wydarzeniu. Teksty dyktand dla każdego z poziomów edukacyjnych były niełatwe. Jak poradzili sobie nasi uczestnicy? Czy któryś z nich zakwalifikuje się do etapu wojewódzkiego? Odpowiedzi na te pytania poznamy 21 października.

Cieszymy się, iż przez udział w tym przedsięwzięciu uczniowie wykazali się nie tylko znajomością zasad ortograficzno-interpunkcyjnych, ale także wzorową postawą patriotyczną. Wyrażamy radość, że pielęgnują narodową tradycję i historię.

Bezpieczna droga do szkoły - spotkanie uczniów klas I- III z policjantem

15 września uczniowie klas młodszych uczestniczyli w spotkaniu pt. Bezpieczna droga do szkoły z policjantem komisariatu policji w Skrzyszowie. Funkcjonariusz przypomniał zasady właściwego poruszania się po drodze, zachęcał do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe oraz przestrzegał najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w prelekcji, zadawały wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa. Wykazały się też dobrą znajomością znaków drogowych i zasad przechodzenia przez ulicę.

Takie spotkania odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przynoszą dobre efekty. Liczymy, że i tym razem wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie w praktyce.

Śladami polskości we Lwowie

W dniach 20-21 września uczniowie z naszego gimnazjum wraz z p. dyrektor Reginą Kiwior, p. Agnieszką Przyszlak - Kubicz, p. Kingą Soprych i p. Ewą Sumarą udali się na wycieczkę do Lwowa, który przez sześć stuleci znajdował się w granicach naszego kraju, by tam szukać śladów polskości.

Po drodze uczestnicy wyjazdu odwiedzili szkołę w Strzelczyskach, do której uczęszczają polskie dzieci. Zobaczyli, jak wyglądają sale lekcyjne i zajęcia prowadzone w klasach 1-9. Nauczyciele i uczniowie bardzo serdecznie przyjęli naszą grupę, zaprosili na herbatę i z wielką ochotą pozowali do wspólnych, pamiątkowych zdjęć. Tu także zostały przekazane słodkie upominki oraz maskotki dla najmłodszych. Mimo widocznej biedy, miejsce to zrobiło na odwiedzających duże wrażenie swą czystością, serdecznością gospodarzy oraz kultywowanym przez nich patriotyzmem i szacunkiem dla Polski. Z nadzieją na kolejne spotkanie uczniowie opuścili Strzelczyska i udali się do Lwowa.

Pierwszym miejscem, jakie odwiedziła tam młodzież, był Cmentarz Łyczakowski i groby znanych Polaków m.in. Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej czy Władysława Bełzy. Podziwiając wykute z kamienia pomniki, przyczyniające się do stworzenia niepowtarzalnej atmosfery tego miejsca, uczniowie wsłuchiwali się w ciekawe opowieści snute przez przewodnika. Ogromne wrażenia wywarł Cmentarz Orląt Lwowskich, wyodrębniony z głównej nekropolii, na którym pochowani zostali młodzi ludzie, często rówieśnicy gimnazjalistów, walczący w obronie Lwowa i Małopolski Wschodniej, polegli w latach 1918–1920. Przed Mogiłą Pięciu Nieznanych znajdującą się tuż przed Pomnikiem Chwały uczniowie złożyli wiązankę i zapalili znicze oraz przekazali ofiarę na utrzymanie cmentarza w imieniu społeczności Pogórskiej Woli, która wsparła wyjazd poprzez zakup cegiełek.

Następnie wycieczkowicze udali się na rynek, gdzie odwiedzili działającą od setek lat aptekę- muzeum i poznali tajniki dawnej sztuki farmaceutycznej. Zwiedzili także gotycką Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w której 1.04.1656 r., w czasie potopu szwedzkiego, król Jan Kazimierz złożył śluby, piękną, renesansową kaplicę Boimów, Kolegiatę Jezuitów, Katedrę Ormiańską wraz z dziedzińcem. Wieczorem zaś, po krótkim odpoczynku, wszyscy wraz w przewodnikiem wyruszyli na spacer po Wałach Hetmańskich i obejrzeli wspaniałe kamienice: Czarną, Korniaktów, Sobieskich oraz przed pomnikiem Adama Mickiewicza wspomnieli postać wieszcza.

Kolejnego dnia przed południem uczniowie zwiedzili obronny zespół Klasztoru Bernardynów oraz poznali historię Starego Miasta. Podziwiali również kunsztowną architekturę Teatru Wielkiego Opery i Baletu. Z ruin Wysokiego Zamku wzniesionego przez Kazimierza III Wielkiego obejrzeli niezwykłą panoramę miasta.

Ostatnim miejscem, odwiedzonym przez młodzież, była Żółkiew- małe miasteczko niedaleko Lwowa, dawna siedziba rodu Żółkiewskich a następnie Sobieskich. Tu zwiedzili kościoły: św. Wawrzyńca, Dominikanów, cerkiew Serca Jezusowego oraz podziwiali pozostałości po potężnym niegdyś zamku.

Wyjazd do Lwowa był dla gimnazjalistów niezwykłą lekcją historii i sztuki. Poznali czar tego urokliwego miasta oraz jego bolesne dzieje. Odwiedzając zaś Cmentarz Orląt wypełnili słowa Kornela Makuszyńskiego: Na te groby powinni z daleka przychodzić ludzie małej wiary, aby się napełnić wiarą niezłomną, ludzie małego ducha, aby się nadyszeć bohaterstwa. A że tu leżą uczniowie w mundurkach, przeto ten cmentarz jest jak szkółka, w której dzieci jasnowłose, błękitnookie nauczają siwych ludzi o tym, że ze śmierci ofiarnej najbujniejsze wyrasta życie.

Jesteśmy przekonani, iż każdy z uczestników wyjazdu oprócz niepowtarzalnych doznań estetyczny nadyszał się również bohaterstwa.

Zapraszamy do galerii.

BUS SZKOLNY w czasie Rekolekcji Misyjnych

W dniach 26, 27.09.2016 r.
- bus I wyjeżdża o 08:00 z przystanku Wielkie Pole, powrót o 12:00
- bus II wyjeżdża o 08:25 z przystanku Pogórz, powrót o 12:30
Dnia 28.09.2016r .
- bus I wyjeżdża o 09:00 z przystanku Wielkie Pole, powrót o 11:30
- bus II wyjeżdża o 09:25 z przystanku Pogórz, powrót o 12:00.

Gimnazjaliści wybrali nowy Samorząd

16 września uczniowie gimnazjum wybrali nowy zarząd Samorządu Uczniowskiego. Po demokratycznych wyborach przeprowadzonych pod czujnym okiem p. Teresy Cup i p. Moniki Pyrdy wyłonione zostały nowe władze:
Dominika Tryba z klasy IA
Julia Żurowska z klasy IA
Dominik Wójcik z klasy IIB

Gratulujemy i życzymy nowemu zarządowi wielu ciekawych pomysłów i ich realizacji!

Udział w obchodach Dnia Sybiraka

16 września przedstawiciele Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej wraz z p. dyrektor Reginą Kiwior i p. Kingą Soprych wzięli udział w obchodach Dnia Sybiraka oraz rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę w Tarnowie.

W południe uczestniczyli we Mszy Św. w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie. Następnie przemaszerowali przed Pomnik Ofiar Stalinizmu. Początek wojny wspominał Jan Kita, prezes Związku Sybiraków Oddział w Tarnowie. Wtedy, gdy Polska zmagała się z jednym wrogiem, drugi wbił nam nóż w plecy. Od tego czasu zaczęły się represje na terenach wschodnich – mówił do zebranych. Prezydent Tarnowa zaś podkreślił, że swoją obecnością i postawą współcześni dają dowód tego, iż pamiętają i będą pamiętać o minionych czasach i tysiącach ofiar.

Podczas uroczystości nie zabrakło apelu pamięci. Przedstawiciele naszej szkoły złożyli wieniec przed pomnikiem.

75. rocznica śmierci patronki szkoły- Heleny Marusarzówny

13 września społeczność naszej szkoły uczciła 75. rocznicę śmierci patronki, Heleny Marusarzówny, mistrzyni sportów narciarskich i kuriera tatrzańskiego, która została rozstrzelana wraz z pięcioma współwięźniarkami w pobliskim lesie 12 września 1941 r.

Najpierw uczestnicy uroczystości wzięli udział w Mszy Św. odprawionej w kościele parafialnym w intencji patronki oraz wszystkich ofiar II wojny światowej. Podczas homilii ks. Roman Górowski mówił o tym, czym jest prawdziwe bohaterstwo oparte na honorze i umiłowaniu wartości.

Następnie wszyscy udali się przed pomnik pomordowanych, gdzie na zebranych czekała już, pełniąc wartę, 6. Brygada Dowodzenia z Krakowa pod dowództwem ppor. Karola Kosinia. Pani dyrektor Regina Kiwior w imieniu Wójta Gminy Skrzyszów i swoim przywitała gości: p. płk. Jerzego Pertkiewicza, kawalera orderu Virtuti Militari, p. ppor. Annę Kaczmarczyk z Wojsk Lądowych z Krakowa, ks. dziekana Jerzego Borczewskiego, żołnierzy z 6. Brygady Dowodzenia w Krakowie, Komisarza Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie p. Roberta Kozaka, samorządowców Gminy Skrzyszów, dyrektorów placówek oświatowych z całej gminy, przedstawicieli OSP Pogórska Wola z prezesem Januszem Madurą, przedstawicieli Rady Rodziców, zaprzyjaźnione szkoły noszące imię H. Marusarzówny z Zakopanego z p. dyrektor Grażyną Karpiel oraz Woli Rzędzińskiej z p. dyrektor Joanną Rogowską- Kutą, delegację XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie wraz z p. dyrektor Ewą Witecką, delegację ze Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II w Bistuszowej wraz z p. dyrektor Bogumiłą Ziemian i ze Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim wraz z p. dyrektor Jadwigą Rybą, przedstawiciela rodzin zamordowanych z Krakowa oraz wszystkich zebranych mieszkańców, nie tylko naszej miejscowości, ale również sąsiednich wsi.

Po krótkim przypomnieniu przez p. Reginę Kiwior ostatnich chwil życia Heleny Marusarzówny, ks. dziekan Jerzy Borczewski odprawił modlitwę za pomordowanych w tym miejscu. Następnie odczytany został apel pamięci przez ppor. Michała Kaniewskiego a żołnierze oddali salwę honorową. Wszyscy w wielkim skupieniu wsłuchiwali się w dźwięk werbli i wystrzałów nasuwających wspomnienie tego okrutnego dnia, kiedy w tym miejscu, wśród szumiących jak teraz drzew, dokonano egzekucji kobiet, których jedyną winą było to, iż ponad wszystko ukochały Polskę. Gdy po salwie honorowej zabrzmiał hymn Cisza można było dostrzec wzruszenie na wielu twarzach i ukradkiem ocierane łzy.

Równie podniosłym momentem było przyjęcie do Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej nowych członków, którego dokonał płk. Jerzy Pertkiewicz, przypominając młodzieży, jak ważny jest patriotyzm i postawa miłości do drugiego człowieka.

Kolejnym miejscem obchodów rocznicowych były tereny sportowe przy budynku szkoły, gdzie najpierw głos zabrał p. Wójt Marcin Kiwior, wyrażając zadowolenie z takiego sposobu uczczenia rocznicy śmierci patronki. Tu także odbyło się wręczenie pucharu dla najlepszego biegacza w I Długodystansowym Biegu o Puchar Wójta Gminy Skrzyszów, który to bieg wiódł sprzed pomnika, poprzez urokliwe lasy Pogórskiej Woli aż przed budynek szkoły. I miejsce i puchar zdobył p. Rafał Urbaś, który swe trofeum przekazał szkole. Na scenie wystąpił także zespół gości ze szkoły w Zakopanem, regionalną, góralską muzyką rozgrzewając wszystkich zebranych. Następnie chór szkolny pod kierunkiem p. Anety Mikuś zaśpiewał pieśni związane z patronką a po nim para taneczna- Klaudia Kawa i Jakub Srebro zachwycili tańcami klasycznymi i niezwykłą techniką wykonania. Również podsumowany został konkurs literacki i plastyczny, w którym uczestniczyły szkoły z całej Polski noszące imię Heleny Marusarzówny.

Na zakończenie wręczono medale uczniom biorącym udział w VII Biegu Memoriałowym przygotowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego: p. Teresę Cup, p. Kingę Soprych i p. Rajmunda Kapustkę. Najlepszym biegaczom medale wręczył p. Wójt i p. dyrektor szkoły z Zakopanego.

Uroczystość zakończył pokaz capoeiry w wykonaniu grupy z Tarnowa, której członkami są m.in. uczniowie naszej szkoły: Urszula i Mateusz Urbaś oraz absolwent- Dawid Kara.

Tegoroczne Święto Szkoły miało wymiar głęboko patriotyczny, ale i sportowy, gdyż to właśnie miłość do ojczyzny i sport ukształtowały Helenę Marusarzównę i sprawiły, że ten Najpiękniejszy Kwiat Podhala stał się bohaterką- nie tylko śnieżnych tras. Mamy nadzieję, iż pamięć o tej niezwykłej, hardej, góralskiej dziewczynie nie zaginie nigdy, gdyż jest ona przekazywana i kultywowana nie tylko u podnóża Tatr, ale również na skrzyszowskiej ziemi.

Relację z przebiegu uroczystości możesz obejrzeć klikając tutaj. Zapraszamy do galerii.

INFORMACJA

W dniu Święta Szkoły tj. 13.09.2016 r. bus będzie wyjeżdżał rano godzinę później. Kursy powrotne pozostają bez zmian.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej im. H. Marusarzówny i Gimnazjum w Pogórskiej Woli mają zaszczyt zaprosić na obchody Święta Szkoły, które odbędą się 13 września 2016 r.

Przebieg uroczystości z okazji 75 lecia śmierci patronki szkoły:
10.00 - Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. św. Józefa w Pogórskiej Woli,
11.20 - uroczystości przed pomnikiem pomordowanych:
- apel pamięci, salwa honorowa,
- złożenie wiązanek przez delegacje w asyście VI Brygady Powietrznodesantowej im. gen. S. Sosabowskiego z Krakowa,
12.00 - VII Bieg Memoriałowy im. Heleny Marusarzówny i I Bieg Długodystansowy o Puchar Wójta Gminy,
13.15 - rozstrzygnięcie konkursu literacko- plastycznego, podsumowanie biegu, wręczenie medali, występ zaproszonych gości z Zakopanego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BIEGÓW:

Regulamin biegu

Oświadczenie zawodnika

Trasa biegu długodystansowego

Przywitaliśmy nowy rok

Jak każdego roku, 1 września, Mszą Św. w kościele parafialnym społeczność szkoły podstawowej i gimnazjum zainaugurowała kolejny rok szkolny. Po nabożeństwie wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami udali się do budynku szkoły, by w hali sportowej oficjalnie rozpocząć rok szkolny 2016/2017.

Najpierw p. dyrektor Regina Kiwior przywitała wszystkich po wakacyjnej przerwie a szczególnie ciepłe słowa skierowała do najmłodszych uczniów, którzy rozpoczynają dopiero swą edukacyjną wędrówkę. Przedstawiła także nowych nauczycieli oraz wychowawców klas.

Kolejno oddała głos uczniom klasy III gimnazjum, którzy, pod kierunkiem p. Haliny Pajor, przypomnieli o smutnym pierwszym września 1939 r. oraz z nostalgią wspominali minione już wakacje. Chór szkolny, prowadzony przez p. Anetę Mikuś, uświetnił swym śpiewem występ młodzieży.

Na zakończenie głos zabrała obecna na uroczystości p. Sekretarz Gminy Skrzyszów- Cecylia Andrusiewicz, która w imieniu swoim i p. Wójta złożyła życzenia wielu sukcesów wszystkim uczniom a nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dźwięk dzwonka przypomniał zebranym, że od jutra już zaczyna się nauka

Informacje o rozpoczęciu roku szkolnego

Dyrektor Szkoły zaprasza na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2016/2017.

Przebieg uroczystości:
-8.00- Msza Św. w kościele parafialnym (zbiórka przed szkołą o 7.45),
-9.00- spotkanie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w sali gimnastycznej i uroczysta akademia.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci oddziału „O” odbędzie się o godz. 12.00.

Informacja o dowozach

Godziny odjazdów busów szkolnych można znaleźć tutaj

Poniżej przedstawiamy listy uczniów oddziałów "0":
0 A
0 B

Archiwum 2015/16

Archiwum 2014/15

Archiwum 2013/2014

Archiwum 2012/2013

Archiwum 2011/2012

Przed sprawdzianem

Termin: 05.04.2016

Więcej informacji

Przed egzaminem

Terminy:

Część humanistyczna: 18.04.2016

Część matematyczno-przyrodnicza: 19.04.2016

Język obcy nowożytny: 20.04.2016

Więcej informacji

Kontakt

ZSPiG w Pogórskiej Woli

Pogórska Wola 88C

33-152 Pogórska Wola

Biuletyn

GIMPRESS

Copyright by www.nazwastronyy.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Grafika: d4u.pl - profesjonalne szablony